fbpx

Fitness Workshops

Specialist Programs, NEW! Orthopedic Exercise, Fitness Nutrition, Functional Training, Senior Fitness, Corrective Exercise, Weight Management, Behavior Change, Sports Performance.

टेनिस एल्बोसाठी भौतिक चिकित्सा

टेनिस एल्बो एक प्रकारची मांडळांची समस्या आहे, ज्यामुळे तुमच्या हाताच्या बाहेरील बाजूच्या मांडळात दुखणे होते. हे सामान्यतः वारंवार एकाच क्रियाला अनुसरण करण्याच्या कारणाने होते, जसे की टेनिस किंवा इतर बॅटमिंटन खेळात. परंतु चिंता करण्याची गरज नाही, कारण यासाठी भौतिक...

8 Steps to Successful Fat (Weight) Loss

8 Steps to Successful Fat (Weight) Loss

WORKSHOPS 8 steps to successful weight loss or fat loss Difference between weight loss vs fat loss What are macros & it’s importance? What is BMR? How to calculate it?